Go & Go Bang Tournament

Go & Go Bang Tournament Philos Spiele

Išbandykite tūkstančių metų istoriją turintį žaidimą!
Go - tai vienas seniausių strateginių stalo žaidimų. Ypač lengvos žaidimo taisyklės ir daugybės situacijų įvairovė lėmė tai, kad Kinijoje tūkstančius metų prieš Kristų atsiradęs žaidimas išliko ir iš esmės nepasikeitė iki šiol. Daugybe galimų ėjimų ir partijų įvairove Go lenkia šachmatus ir šaškes. Go žaidimo situacijų skaičius milijoną kartų viršija šachmatų. Legenda byloja, kad net Tibeto likimas buvo nulemtas Go lentoje, kuomet budistų valdovas, norėdamas kuo greičiau išspręsti žemių klausimą, pasiūlė didžiausiam savo priešininkui nelieti svetimo kraujo, o kovoti protu – sužaisti Go partiją.


Go lenta yra stačiakampė, joje lygiagrečiai kraštams sužymimos linijos, į kurių susikirtimus žaidimo metu žaidėjai deda akmenis - vienas juodus, kitas baltus. Partiją pradeda juodieji. Partija baigiama, kai nė vienas iš žaidėjų nebegali pagerinti savo padėties. Naudojant įvairias go taisykles teritorija skaičiuojama skirtingai. Keli gretimi tos pačios spalvos akmenys (gretimi akmenys liečiasi vertikaliai ar horizontaliai) sudaro grupę. Akmeniui ar grupei gretimi tušti linijų susikirtimai vadinami laisvėmis. Akmuo ar grupė, kuri neturi laisvių, laikoma nukirsta ir nuimama nuo lentos. Išimtis sudaroma naujai padėtiems akmenims, kurie patys kerta kitus akmenis. Akmenys ar grupės, kurios gali būti nukirstos priešininko, nepriklausomai nuo pasipriešinimo, laikomos negyvomis ir teritorijos skaičiavimo metu traktuojamos, lyg būtų nukirstos.


Leidėjas: Philos Spiele
Kategorija: Stalo Žaidimai
Žaidėjų skaičius: 2
Prekės būsena: Yra sandelyje
€42.99