Privatumo politika

Privatumo politika


Galvosūkių Pasaulio svetainėje galvosukis.lt lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją bei demografinius duomenis. Pateikdami asmeninę informaciją galvosukis.lt, jūs kartu sutinkate ir leidžiate NEW MEDIA PUBLISHING, UAB administracijai naudoti ir tvarkyti šią informaciją bei duomenis pateikiant Jums informaciją, norint susisiekti su Jumis ar svetainės vidinei statistikai tvarkyti. Siekiant užtikrinti įmonės interneto svetainės lankytojų privatumo apsaugą NEW MEDIA PUBLISHING, UAB stengiasi imtis visų reikalingų apsaugos priemonių apsaugoti pateiktus duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo. 

Teisėtumas
Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams. Įmonė neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar panaikinti svetainėje esančią informaciją. NEW MEDIA PUBLISHING, UAB svetainėje galvosukis.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. 
NEW MEDIA PUBLISHING, UAB nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

Autorinės teisės
Šioje svetainėje naudojamas NEW MEDIA PUBLISHING, UAB įmonės pavadinimas bei logotipas „GALVOSŪKIŲ PASAULIS". Ženklas „GALVOSŪKIŲ PASAULIS" yra registruotas, savininkų išimtines teises saugo Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. NEW MEDIA PUBLISHING yra registruotas įmonės vardas, saugomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Kiti šioje svetainėje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų, žymenų savininkams. Be jų išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus, logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.